มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าวให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดโดยควบคู่ไปกับการใส่ใจในคุณภาพที่ดีของสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปในเวลาเดียวกัน

ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001 และผ่านการตรวจระบบ BRC ในปี 2558

สำนักงานใหญ่

640 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 22 (ประสานใจ) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ติดตามรับข่าวสาร