บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด

เริ่มก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1980 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตและแปรรูปข้าว ภายใต้สัญลักษณ์ สินค้าตรา "ข้าวแสนดี" สถานที่ตั้งของสำนักงานหลัก และโรงงานแห่งแรก คือ บริเวณถนน พระราม 3 ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าวให้ได้ คุณภาพที่ดีที่สุดโดยควบคู่ไปกับการใส่ใจ ในคุณภาพที่ดีของสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไป ในเวลาเดียวกัน นอกจากกระบวนการผลิตที่กล่าวมาในข้างต้น บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด ยังคำนึงถีงคุณภาพของพนักงาน โดยมีการพัฒนาทักษะในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ได้มาตรฐานใน ระดับสากล อาทิ เช่น GMP, HACCP, ISO 9001 และผ่านการตรวจระบบ BRC ในปี 2555 ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการตอบรับความต้องการ ต่างๆของลูกค้า ทำให้เราเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในทุกๆ กลุ่ม

ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001 และผ่านการตรวจระบบ BRC ในปี 2558

สำนักงานใหญ่

640 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 22 (ประสานใจ) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ติดตามรับข่าวสาร